Project omschrijving

Bouwsysteem: De 19 CO2-neutrale woningen zijn wel gebouwd volgens de Passief Huis-principes, maar niet getoetst aan de PHPP-methode. De isolatiewaarden van de woning zijn RC=10 of hoger. Het bouwsysteem is op voorstel van Heijmans gedurende het ontwerpproces omgebouwd van keramische holle wandstenen naar prefab beton omwille van de luchtdichtheid.

Installaties: Om een EPC op Passief Huis-niveau te bereiken, zijn de woningen voorzien van individuele WKO-installaties met vloerverwarming en –koeling, alsmede een gebalanceerd ventilatiesysteem met WTW. Om CO2-neutraliteit te bereiken zijn de woningen verder uitgerust met PV-panelen en een zonnecollector.

grijpskerke 19 woningen