Een comfortabele, betaalbare woning daar doen we het allemaal voor. Maar de weg ernaartoe is voor ons net zo belangrijk. Een renovatie is een ingrijpend proces voor bewoners: vreemde mensen over de vloer, meubels aan de kant, hinder van stof en geluid. Heldere, eerlijke en persoonlijke communicatie met aandacht voor de individuele bewoner is cruciaal voor het welslagen van de opgave. Dit start al bij de planvorming en loopt door tot en met de uitvoering.

IMG_7316 Almelo

Communicatie

Wij hebben onze eigen bewonersbegeleiders, die zichtbaar, aanwezig en aanspreekbaar zijn. Zij vervullen een sociale rol, hebben oprechte interesse in de bewoners en kijken op een respectvolle manier ‘ achter de voordeur’. Het is belangrijk om bij de start van het proces gedegen overleg te voeren met de opdrachtgever om een goed beeld te kunnen vormen van de sociale problematiek die mogelijk speelt. Wij weten namelijk graag wat er speelt, zodat wij zo goed mogelijk maatwerk kunnen leveren.

Bewonersbegeleider Bianca Oude Groeniger: Zorgen van bewoners noteer ik en koppel ik terug aan het projectteam. Eigenlijk vinden we altijd een geschikte oplossing en een handje helpen indien nodig is nooit een probleem.

Proces

Tijdens de bouwperiode gaat er altijd wel wat mis. Een vertraagde levering, windkracht 11, onvermoede houtrot. Ook bij bewoners doen zich soms onverwachte zaken voor: een vervroegde bevalling, een onverwachts overlijden. Wij zijn ervaren en weten hiermee om te gaan. Directe, heldere communicatie kan onnodige ergernis voorkomen.

Woonlasten

De Verduurzamers weten met duurzame en slimme renovatieoplossingen met minder geld meer rendement te behalen. Het benodigde investeringsbudget is lager, de onderhoudskosten volgens de MJOP zijn lager en de uiteindelijke energiebesparing voor de bewoner is hoger. Tevens voldoen alle genomen maatregelen – door de grondige uitvoering – aan de hoge eisen van een klimaatneutrale woning. Zo blijven woningen voor de woningcorporatie rendabel en voor de huurder betaalbaar.