Heijmans, Talen Vastgoedonderhoud, agNOVA architecten en Trecodome werken sinds 2012 samen onder de naam ‘De Verduurzamers’. Een multidisciplinair en ambitieus team dat zich met passie inzet voor comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen. Met de juiste kennis en kunde weten De Verduurzamers complexe vraagstukken die spelen binnen de woningcorporatiesector optimaal te beantwoorden en zijn daarmee dé partner voor woningcorporaties.

 Onze filosofie

Bij het verduurzamen van woningen bieden De Verduurzamers kwalitatieve oplossingen die toekomstbestendig zijn en waarbij de investering in balans is gebracht op klantwaarde. We geloven in nauwe samenwerking en goede afstemming met woningcorporaties, ketenpartners én bewoners. Door deze integrale aanpak bieden wij duurzame en slimme renovatieoplossingen en ondersteunen wij woningcorporaties bij het blijvend aanbieden van betaalbaar wonen, zonder desinvestering.

Onze werkwijze

Wij werken volgens de methodiek ‘Betaalbaar Wonen, Duurzaam Investeren’. Met deze werkwijze kan een energielabel worden bereikt met hoogwaardige energetische maatregelen, berekend volgens PHPP. Dit vormt de basis voor aanvullende energetische maatregelen in de toekomst. Wanneer energieprijzen in de loop der jaren stijgen en de noodzaak ontstaat om verder te verduurzamen, worden alleen aanvullende maatregelen getroffen. Alle eerder genomen maatregelen worden gehandhaafd en zijn dus geen desinvesteringen.

Onze specialisten

De Verduurzamers hebben voor elk project, en voor ieder onderdeel in het proces, vaste specialisten aan tafel op het gebied van energiebesparing, onderhoud, bewonersparticipatie, architectuur en landschapsarchitectuur. Samen met hen en de specialisten van de opdrachtgever werken we samen aan een optimaal project. We hebben ook een netwerk van leveranciers en fabrikanten die met ons meedenken en die gaan voor kwaliteit en klantgerichtheid.

Ramon van Zijderveld
Ramon van ZijderveldHeijmans
“De Verduurzamers gebruiken het verduurzamen van corporatiewoningen als sleutel tot waardevastheid en betaalbaarheid. Geen doel op zich dus, maar een strategische keuze om de sociale huurders nu en in de toekomst een betaalbare woning te garanderen en daarmee de inkomsten van de corporatie veilig te stellen.”

> stuur email

Rob Withaar
Rob WithaarTalen Vastgoedonderhoud
“Al onze specialisten delen de oprechte passie om woonwijken beter te maken; duurzamer, socialer, betaalbaarder en mooier. We zijn open en nieuwsgierig en combineren kennis, kunde, inzet en enthousiasme om ons doel te bereiken. Onze kennis op het gebied van onderhoud biedt een corporatie niet alleen inzicht in de eerste investering, maar geeft grip op de exploitatieperiode”

> stuur email

Jeroen Osendarp
Jeroen OsendarpagNOVAarchitecten
“De aanpak van De Verduurzamers is vernieuwend. Wij realiseren de korte termijn doelen met het beschikbare budget en houden ruimte voor toekomstige stapsgewijze maatregelen waarmee een woning of gebouw energiezuinig wordt en van duurzame energie kan worden voorzien.”

> stuur email

Chiel Boonstra
Chiel BoonstraTrecodome
“Er liggen meer kansen en mogelijkheden voor de Nederlandse gebouwde omgeving dan met het compensatie-denken waar we nu op acteren. In de samenhang van vastgoedbeheer, bouwkwaliteit, gezondheid, energiebehoefte en energie-infrastructuur zijn de oplossingen voor handen.”

> stuur email