De Verduurzamers is een samenwerkingsverband tussen de bedrijven Heijmans, Talen Vastgoedonderhoud, AgNova architecten en Trecodome. Samen streven zij naar duurzame, energetische verbetering, betaalbaar wonen en een gezonde exploitatie van sociale woningbouw. In de praktijk hebben de Verduurzamers ervaring met verschillende nul op de meter projecten, waarin met voorgenomen EPV vergoedingen is gerekend.

Vanuit die ervaring én de wens om betaalbare projecten te realiseren in het licht van vergaande reductie van CO2 emissie zijn de Verduurzamers tegen begrenzingen van de EPV criteria aangelopen. Met name het keurslijf van all-electric oplossingen als enige variant maakt dat andere opties om tot betaalbaar wonen en lage CO2 emissie te komen door de opdrachtgevers niet worden geaccepteerd. Dit komt omdat men zich volgend opstelt conform de financieringsmogelijkheid die volgt uit de EPV regels.

De Verduurzamers  vinden het besluit van BZK om woningen met een gasaansluiting ook in aanmerking te laten komen voor de EPV dan ook een goede zaak. Immers het gasverbruik wordt drastisch gereduceerd en de bijdrage aan de duurzame energievoorziening is groot. Tegelijkertijd biedt deze oplossing ruimte aan toekomstige verduurzaming door op termijn de kleine hoeveelheid benodigd gas duurzaam te gaan produceren.

schermafbeelding-2016-10-31-om-14-21-08

Het nul op de meter hoogbouwproject voor SSW De Bilt vormt de illustratie van de filosofie van de Verduurzamers. De woningen worden verwarmd met een collectieve warmtepomp. Hierdoor is de elektrische energie efficiënter dan een brandstofcel op aardgas. Het dak van het gebouw is voorzien van hoogwaardige zonnepanelen, waarvan de energie op jaarbasis voldoende is voor de energiebehoefte van de bewoners. Op termijn kan de piek van de zomeropbrengst worden omgezet in gas, wat opgeslagen kan worden voor de verwarming van de woning in de winter.

Het besluit tot uitbreiding van de EPV laat denken in meerdere energiedragers toe. De Verduurzamers juichen deze brede benadering van BZK toe, omdat zo naast all electric ook andere veelbelovende technieken kunnen worden ingezet die net zo goed of nog beter functioneren voor het betaalbaar houden van de sociale woningbouw.

De Verduurzamers werken ook in gebieden met warmtenetten en projecten met biomassa verwarming. In lijn met de uitbreiding naar een EPV voor woningen met gas zien de Verduurzamers ook uit naar equivalenten voor woningen aangesloten op een warmtenet of verwarmd met andere energiebronnen.

Het symposium ‘Op naar een klimaataanpak voor wonen’ dat donderdag 15 april 2016 is gehouden in DeFabrique in Utrecht heeft heel wat losgemaakt. Het interactieve symposium werd georganiseerd door De Verduurzamers (een samenwerkingsverband van Heijmans, Talen Vastgoedonderhoud, agNOVA architecten en Trecodome) voor woningcorporaties en gemeenten. Bevlogen sprekers gaven er hun uitgesproken visie op CO2-reductie, terugdringen van energieverbruik, betaalbaar wonen en de rol van de mens in dit geheel.

Directeur Chiel Boonstra van Trecodome, een adviesbureau op het gebied van passief bouwen, viel met de deur in huis: het terugdringen van energieverbruik levert niet automatisch voldoende CO2-reductie op. Woningcorporaties moeten zich meer op dit laatste richten, want daar gaat het om. Trek woningen ‘een warme jas aan’, isoleer ze dus goed, maak maximaal gebruik van duurzame energiebronnen (zon, wind en biomassa) en verdeel de energie collectief via alle energiedragers: warmte, gas en elektriciteit. Richt je daarbij op de doelstellingen van 2050; doe geen desinvesteringen maar doe wat je doet ook ècht goed. Investeringen kunnen stapsgewijs worden gedaan en worden vervlochten met andere agenda’s: onderhoudstechnische maar ook sociaal-maatschappelijke.

Gedragsverandering is van groot belang, daar begint de reductie van de energiebehoefte mee, aldus Hugo Priemus, emeritus hoogleraar Volkshuisvesting TU Delft. Dat geldt overigens niet alleen voor bewoners van sociale huurwoningen, maar voor ons allemaal. Een trui aantrekken in plaats van de thermostaat hoger zetten, diezelfde thermostaat ’s nachts lager zetten, ramen en deuren niet onnodig open laten staan, dragen allemaal bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.