Echter, het opleggen van CO2- reducerende maatregelen van bovenaf werkt niet, volgens Maarten Desmet, partner van ndvr.be en bestuurslid van de Universiteit voor het Algemeen Belang (UAB). Het gaat erom betrokkenheid en draagvlak te creeëren. Dat doe je door goed naar bewoners te luisteren, te discussieëren, ideeën uit te wisselen en aan te sluiten bij hun wensen. Door een platform te bieden aan zowel overheden en beleidsmakers als bewoners en andere belanghebbend kun je samen een doel stellen waarvoor iedereen zich verantwoordelijk voelt en dat vervolgens realiseren. Met twee sprekende voorbeelden uit Vlaanderen weet hij zijn betoog goed te illustreren.

Priemus toont zich met Boonstra kritisch over de gevolgen van de Nulop- de-Meter-aanpak die momenteel door menig corporaties en gemeente als de enige juiste weg wordt gezien. Een te nauwe defi nitie levert geen maatwerkoplossingen en gaat voorbij aan kansen die door innovatie worden geboden. Deze stellingname bracht sommige deelnemers danig in verwarring. Gespreksleider Ilta van der Mast (Twynstra Gudde) wist tijdens de paneldiscussie aan een directeursbestuurder van een woningcorporatie de opmerking te ontlokken: “Twee uur geleden dacht ik nog erg goed bezig te zijn, maar nu moet ik die mening toch herzien.”

Quickscan van uw complex?
Benieuwd wat de vernieuwde EPV voor mogelijkheden biedt voor uw complex? De Verduurzamers bieden u de mogelijkheid tot een Quickscan. Ons team van specialisten geeft u snel inzicht in technische mogelijkheden, investeringen, gevolgen voor woonlasten en CO2 besparing. Neem contact op via www.verduurzamers.nu