De Bilt – Van Erpweg & Van Houtenweg

U bent hier > :/, nul-op-de-meter, Verduurzamen/De Bilt – Van Erpweg & Van Houtenweg
De Bilt – Van Erpweg & Van Houtenweg2019-01-14T13:32:42+00:00

Project omschrijving

De woningen uit 1962 krijgen een verlengde levensduur van 50 jaar en daar hoort een fris nieuw aanzicht bij. Door nu maximaal energie te besparen en gezond te ventileren draagt het project bij aan de klimaatdoelen van Parijs. De opwekking van energie is op duurzame wijze ingevuld met een bodemwarmtepomp en zonne-energie voor warmte en electriciteit. Bovendien wordt met brandstofceltechniek veel efficiënter stroom opgewekt, dat het traditionele energienet bereikt. De reductie van CO2 emissie bestaat voor meer dan 60% uit besparing en direct gebruik van duurzame energie, en voor 40% uit compensatie door zonnepanelen. Het complex is bovendien voorbereid op de toepassing van synthetisch gas uit duurzame energie. In de toekomst wordt de CO2 reductie 95% uit besparing en direct gebruik en nog maar 5% compensatie.
Innovatief
De ‘eis’ van nul op de meter met all electric is omgevormd tot het beter presterende model van energiezuinige woningen + bodemwarmtepomp aangevuld met de brandstofceltechniek van Bluegen. Die laatste gebruikt gas om zeer efficiënt en schoon elektriciteit en warmte te maken.
De 28 portieketageflats aan de Van Houtenweg hadden een gemiddeld energielabel ‘F’. Na de renovatie kregen ze het predicaat ‘Nul op de Meter’, doordat de installaties in de woningen en op het flatgebouw net zoveel energie genereren als ze verbruiken. Dit was onder meer mogelijk door zonnepanelen te plaatsen op het dak. Verder kregen de woningen driedubbel glas, individuele balansventilatie in combinatie met warmteterugwinning, collectieve warmtepompen en een warme jas van een dik pak isolatie. De bouwkundige kwaliteit van de woningen aan de Van Erpweg was matig en de woningen behaalden ook een gemiddeld energielabel ‘F’. Om technische en financiële redenen kon de renovatie van dit flatgebouw helaas niet geheel energieneutraal uitgevoerd worden. Wel gingen de woningen van energielabel ‘F’ naar label ‘A’. Daarvoor werden ingrepen gedaan aan de gevels, kozijnen en daken en werd mechanische ventilatie aangebracht. Bij het binnenonderhoud werden de badkamer, keuken en het toilet vernieuwd.
Bewoners
De bewoners van beide woongebouwen zijn tijdens het renovatieproces nauw betrokken bij de plannen, vanaf het eerste initiatief tot de uitvoering. Tijdens de ingrijpende verbouwing woonden de huurders gewoon in hun huis. De woonlasten zijn betaalbaar gebleven, terwijl het comfort en woongenot zijn toegenomen. De komende vijf jaar worden zowel de harde data als de ervaringen van bewoners geëvalueerd en is er een jaarlijkse terugkoppeling.

Projectgegevens
Project: Mr. S. van Houtenweg en H. van Erpweg in De Bilt | 64 appartementen
Opdrachtgever: SSW Bilthoven
Status: planvorming
Uitvoering: 2016
Oplevering: 2017

B. (Bianca) Oude Groeniger
bewonersbegeleiding

“Ik ga op zoek naar maatwerkoplossingen voor de bewoner.
Elke bewoner is immers uniek!”

 

Duurzaam500

Met Duurzaam500 maken wij woningen samen met de woningcorporaties
op een kwalitatieve manier toekomstbes-tendig en betaalbaar. Lees verder >

Recent Tweets