De komende jaren gaat Nederland steeds energiezuiniger bouwen. In 2020 moeten corporatiewoningen 30% zuiniger zijn dan in 2008 (overeenkomstig met een energielabel B). In 2050 moeten alle woningen volledig energieneutraal zijn. Dit betekent dat in de periode van 2020 tot 2050 nog een forse verduurzamingsslag (de resterende 70%) gemaakt moet worden om tot energieneutrale woningen te komen. Met een stapsgewijze aanpak kunnen De Verduurzamers dit realiseren. Hoe doen wij dat?

5-fasen-model

Wij werken met het 5-fasen-model. Hiermee krijgen we een helder beeld van de leefbaarheid in wijken en buurten, kunnen we de juiste energiebesparende maatregelen bepalen en de juiste investeringen doen voor de toekomst. Uiteindelijk wordt met dit model de vastgoedtaakstelling en de maatschappelijke verantwoordelijkheid afgedekt. Tevens wordt voldaan aan de gezamenlijke ambities en doelstellingen die zijn vastgelegd in het Energieconvenant.

Renovatieplan ‘Zero Ready’

Uitgestelde renovaties zorgen voor oude, slecht geïsoleerde woningen met weinig wooncomfort. En slechte isolatie leidt weer tot hoge energielasten. Forse ingrepen zijn dan nodig om het wonen betaalbaar te houden, maar de budgetten van de woningcorporaties zijn beperkt.

Het doel van Zero Ready is slecht geïsoleerde woningen binnen tien dagen geheel energieneutraal maken en zo de waardevastheid van de huurwoningen en de betaalbaarheid voor de huurders te borgen voor de komende dertig jaar. Voor woningen die energieneutraal zijn gemaakt, kan een woningcorporatie meer huur vragen. Als tegelijkertijd de energielasten dalen, blijven de totale woonlasten voor de huurders gelijk. Huurders gaan er tevens op vooruit in wooncomfort en de corporatie behoudt haar waarde in de woningportefeuille.

Bij Zero Ready zijn de woningen zo afgewerkt dat de onderhoudskosten voor de woningcorporatie zo laag mogelijk blijven. Voor de buitenafwerking kunnen woningen ook een compleet nieuwe look krijgen waardoor een hele wijk kan worden opgewaardeerd.

Ramon van Zijderveld, Heijmans

“We zien tegenwoordig vaak dat woningcorporaties investeren in labelsprongen door kleinere, losse ingrepen, die bij elkaar zo’n €20.000 tot €30.000 per woning kosten. Maar uiteindelijk komt dit neer op lapwerk. Het isoleren aan de onderzijde van de kap, een hr-ketel ophangen, dubbelglas plaatsen en de spouw isoleren zijn nét niet de ingrepen die woningen echt duurzaam en betaalbaar te maken voor de toekomst. Als je iets aanpakt in energetische maatregelen, doe het dan meteen goed met bijvoorbeeld dikkere pakketten dak- en wandisolatie of kunststof kozijnen met driedubbel glas. Maatregelen waar je in de toekomst op voort kunt bouwen. Daarmee wordt de woning weer waardevast en betaalbaar voor langere termijn.”