Ondanks de ongemakken tijdens de renovatie, is mevrouw Kikkert tevreden over de gang van zaken. De klanttevredenheid scoort tijdens de uitvoering voor beide complexen nog steeds – het plan haalde vooraf 98 procent draagvlak – hoog. “Een ruime acht, dat is opmerkelijk,” vertelt Ramon van Zijderveld, directeur Renovatie, Beheer & Onderhoud bij Heijmans Woningbouw, “want bij Van Houten zijn we asbest tegengekomen, wat erg vervelend is voor de voortgang van de werkzaamheden.” De Van Erpflat is bijna klaar. Daar rest enkel de entree, de liftrenovatie en de bergingen.

Heijmans is onderdeel van De Verduurzamers, het consortium dat de bijzondere uitvraag won. De Verduurzamers bestaan naast Heijmans uit Talen Vastgoedonderhoud (de aannemer van dit project), Trecodome en agNOVA Architecten & Bewonersbegeleiding. Samen hebben zij sinds 2012 ‘een milieuvriendelijke leefomgeving’ en ‘betaalbaar wonen’ als speerpunten. Die kernwaarden – met het meedenken over de plek van de vuilcontainer en de route van de vrachtwagens scoorden ze bonus- punten – spraken SSW en de bewoners erg aan.

Het complex draagt een dikke isolatiejas. “Er komt een goede lucht- dichte schil om het gebouw: nieuwe kozijnen, triple glas, dakbedekking met een hoge isolatiewaarde en een dik isolatiepakket met steenstrips op de gevel”, vertelt Van Zijderveld. “Dit doen we om de warmtevraag van het gebouw substantieel te verlagen”.

Goede isolatie is een eerste stap. Stap twee is het opwekken van energie. Naast de zonnepanelen en -boilers op het dak wordt er aan de Van Houtenweg gebruik gemaakt van een brandstofcellentechniek (Blue- Gen). “Met dit apparaat kunnen we op een zeer efficiente manier elektriciteit opwekken voor de warmtepomp en daarmee duurzaam omgaan met het gebruik van fossiele brandstoffen.” In feite hebben we in het gebouw een mini-elektriciteitscentrale, waarmee we elektra en een kleine hoeveelheid restwarmte uit gas halen”, legt Van Zijderveld uit. “Dit alles is onderdeel van een collectief systeem. Zo zorg je voor effectiever eigen gebruik van de opgewekte energie.”

Artikel uit Renda. www.renda.nl