Het Europees Parlement heeft met een grote meerderheid het klimaatakkoord van Parijs geratificeerd. Het internationale verdrag kan daardoor dit jaar nog in werking treden, omdat nu het vereiste aantal landen ermee heeft ingestemd. De aanpak van de Verduurzamers is gericht op het halen van de doelstellingen uit dit akkoord. Tijdens het symposium dat we eerder dit jaar organiseerden is dan ook uitvoerig aandacht besteed aan de gevolgen van het klimaatakkoord voor Nederland.