Chiel Boonstra is bij BNR Bouwmeesters de dialoog aangegaan met Jan Willem van de Groep over uitbreiding van de voorwaarden voor de EPV. Het ministerie heeft recent besloten de EPV, die per 1 september van kracht is, uit te breiden met de EPV voor huizen met een gasaansluiting om andere initiatieven, met gelijkwaardige prestaties, gelijkwaardige ondersteuning te bieden.