Heijmans (penvoerder consortium De Verduurzamers) en corporatie BrabantWonen zijn een proef gestart om vier woningen aan de Leuvenstraat in ‘s-Hertogenbosch te renoveren tot Nul op de Meter (NOM). Dat zijn de eerste sociale huurwoningen in de stad die zeer duurzaam worden getransformeerd. Eind november 2017 zijn ze opgeleverd.

Met deze proef is getoetst of een NOM-renovatie zowel technisch als financieel haalbaar is, zodat meer sociale huurwoningen van de corporatie kunnen worden getransformeerd naar energieneutraal. BrabantWonen vindt het belangrijk om huizen te ontwikkelen waar mensen voor een betaalbare prijs, langer kunnen wonen. Dat kan zeer goed samengaan met Nul op de Meter, waarbij de huurder de mogelijkheid krijgt te besparen op de energierekening.

Nul-op-de-meter
Om de woningen te verduurzamen tot NOM, worden deze helemaal ‘ingepakt’. Aan de buitenzijde is naast een nieuwe voor- en achtergevel ook een nieuw dak geplaatst die volledig zijn geïsoleerd. In de gevels zitten kozijnen met driedubbel isolatieglas. Op de daken zijn zonnepanelen geplaatst en er wordt energie uit de grond gehaald door een bodemwaterwarmtepomp. Ook is er aandacht voor de ventilatie, zodat er een prettig binnenklimaat is.

Deze ingrepen zorgen ervoor dat er geen energie meer verloren gaat en de woning eigenlijk zelf energie ‘opwekt’. Er hoeft geen extra elektriciteit meer te worden aangeleverd. Grootste voordeel voor de huurders is dat ze de mogelijkheid hebben om energie te besparen en hiermee de woonlasten kunnen verlagen.

Achttien jaar betrokken
Na oplevering blijft Heijmans, namens De Verduurzamers, in opdracht van BrabantWonen achttien jaar lang de woningen monitoren, onderhouden en bewoners begeleiden. Dit is nodig om van de pilot een succes te maken en het jaarsaldo van energieverbruik van de bewoners aan het eind van het jaar daadwerkelijk op nul te laten uitkomen.

Het verduurzamen van hun woningen draagt bij aan de klimaatdoelstellingen die de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft gesteld: in 2050 klimaatneutraal zijn.