Bij het besparen van 30% energie op een woning worden vaak maatregelen op een gemiddeld niveau uitgevoerd. Voldoende voor energielabel B, maar niet genoeg om in de toekomst de energiedoelstelling waar te maken. Verspilling van de investering, want later moet alles beter en dus opnieuw. De Verduurzamers pakken het daarom anders aan, met Duurzaam500.

duurzaam500 schema2500-euro-corporatiewoning
De Verduurzamers werken samen met woningcorporaties aan de 500-euro-corporatiewoning, oftewel Duurzaam500. Voor een woningcorporatie gaat dan een woning in de beheerfase 500 euro per jaar kosten, de onderhoudsfase kost ook 500 euro per jaar, de energiekosten voor de bewoner komen op 500 euro per jaar en de huurinkomsten voor de woningcorporatie zijn 500 euro per maand (zonder huurtoeslag). We willen hiermee voorsorteren op de herziening van het corporatiebestel in 2016. Bij Duurzaam500 worden corporatiewoningen toekomstbestendig gemaakt en voldoen ze aan de maatschappelijke verantwoording. Dat betekent voor woningcorporaties en bewoners betaalbaar wonen.

Investeren in de toekomst
Als een woningcorporatie investeert in het energiezuiniger maken van een woning (energielabel B) dan mag daar een huurverhoging voor worden doorgevoerd. Dat klinkt logisch maar op termijn is de woningcorporatie duurder uit! Want er zijn opnieuw investeringen in energetische maatregelen nodig om de duurzaamheidsdoelstelling van 2050 te behalen. Dit betekent dat er vanaf 2021 weer onderhouds- en beheerkosten bij komen. Traditioneel koersen op een EPA-label is dus niet toekomstbestendig.

De bewoner krijgt voor het energiezuiniger laten maken van de woning naar label B dus een huurverhoging van de woningcorporatie. Maar de energiezuinige maatregelen zijn op lange termijn niet toereikend om de energiekosten zodanig te verlagen dat ze de huurverhoging compenseren. De bewoner is dus, net als de woningcorporatie, op termijn duurder uit (zie figuur A). Door onze Duurzaam500 aanpak, zorgen we voor financiële continuiteit bij woningcorporaties en stabilisering van de woonlasten voor bewoners (zie figuur B).