“We hebben een integrale energievisie nodig voor de toekomst”

Chiel Boonstra, eigenaar van TRECODOME en partner van De Verduurzamers, geeft in het bedrijfsmagazine Enervision zijn heldere visie op actuele thema’s als: de gestelde doelen in Kyoto en Parijs, klimaatbewustzijn, de achterstandspositie van Nederland, energieniveaus, langetermijnvisie, het belang van energiebesparing en de reductie van CO²-emissie.

Lees hier het gehele artikel: Enervision_24_De visie van Chiel Boonstra