In Parijs zijn we het wereldwijd eens geworden over de omvang van de aanpak het klimaatprobleem. De wereld staat nu voor de opgave om de CO2 emissies fors te reduceren, tot een niveau van 1 a 2 ton CO2 per hoofd per jaar als we de emissies over de wereld gelijk over de groeiende wereldbevolking verdelen. Vergelijk dat met de huidige emissie van 11 ton CO2 per hoofd in Nederland voor alle sectoren samen. Niet voor niets stelt de Europese Commissie dat 80-95% CO2 reductie in 2050 bereikt moet zijn. De opgave voor gebouwen is te bepalen in welke stappen we de reductie gaan maken. De Verduurzamend kunnen met u een stapsgewijze aanpak, of een aanpak ineens ontwikkelen.

Linksom of rechtsom; we staan voor grote veranderingen. Niets doen is geen optie. De Verduurzamers gaan de uitdaging graag samen met u aan.